Taking too long? Close loading screen.

الماس جوشی

  • ۰

الماس جوشی

الماس جوشی

 

ابزار تراش حبیب زاده عرضه کننده انواع مختلف الماس های جوشی با گرید های مختلف ( p30 , p40 , k10 , k20 , hs , hs1 , h1s , h1 , m20)

الماس جوشی ابزار تراش حبیب زاده

“Read More”

  • ۰

فرز فرم الماسه

فرز فرم

 

فرز فرم الماسه

این فرز های فرم الماسه مخصوص حکاکی بر روی سنگ شیشه ، عقیق و فلزات سخت می باشند .

این نوع فرز در سه سایز مختلف عرضه می شود .